วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จากยอดดอย


ลูกหลาน..ของเรา

จากยอดดอย


ที่นี่..."บ้าน"..ของเรา

จากยอดดอย


ที่นี่...1,760 เมตร จากระดับน้ำทะเล

จากยอดดอย


แม้จะอยู่ไกล

แม้จะกันดาร

แม้จะเหน็บหนาว

แม้จะยากจน

ก็..ไม่เคยไร้ซึ่งความสุข

หนาว หนาว


อากาศหนาวเริ่มมาเยือน

ไอหมอก เคลื่อนตัวปกคลุมแดนดอย

อยากหยุดเวลา ไว้กับฤดูหนาว


ต่างถิ่น ต่างชีวิต..ในเวลาเดียวกัน


ณ เวลาเดียวกัน

หลายคน วุ่นวาย เร่งรีบ กับชีวิตในเมือง

ในเมือง..สถานที่ที่ รื่นรมย์ สะดวก สบาย

หากอีกมุมหนึ่ง ในชนบท ..บนดอยสูง

สถานที่ที่ลำบาก ไร้แสงสี และสิ่งอำนวยความสะดวก

รายล้อมด้วยแมกไม้และธรรมชาติ..และ ความสุข ที่แท้จริง.


วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เวลา กับ ชีวิต


เวลาผ่านไป

สรรพสิ่ง เปลี่ยนแปลง

ดวงตา ฝ้าฟาง

ผิวหนัง เหี่ยวย่น

สมอง มึนงง

สังขาร ร่วงโรย

นี่แหละ...ชีวิต