วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จากยอดดอย


แม้จะอยู่ไกล

แม้จะกันดาร

แม้จะเหน็บหนาว

แม้จะยากจน

ก็..ไม่เคยไร้ซึ่งความสุข

ไม่มีความคิดเห็น: