วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จากยอดดอย


ที่นี่...1,760 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ไม่มีความคิดเห็น: