วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วันนี้


วันนี้..ฉันใช้เวลาไปอย่างช้าๆ กับธรรมชาติรอบๆบ้าน

สิ่งที่ได้มา คือความสงบ และความสุขใจ...ในยามนี้

ให้เวลาอยู่กับตัวเอง..แม้จะไม่มีทางรู้เลยว่า..

เวลา ของฉัน..เหลืออีกเท่าไร..

1 ความคิดเห็น:

yawaiam กล่าวว่า...

เวลาที่เหลือเท่าไร...ก็เท่าที่เหลือนั่นแหละ
อย่าไปกังวล
สำคัญอยู่ที่ว่า...เราจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไร
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง...ต่อคนอื่น
และต่อสังคม