วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Today


ทุกสิ่ง ที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้ .. วันนี้

ล้วนเป็นไปด้วยความตั้งใจ มุ่งหวังในสิ่งดี

หากแม้น สิ่งที่จะได้กลับคืนตอบแทนจะเป็นเช่นไร

เจตนาที่บริสุทธิ์....ก็ช่วยจรรโลงใจให้ผ่องแผ้ว

1 ความคิดเห็น:

yawaiam กล่าวว่า...

ความตั้งใจมุ่งมั่นทำดี จะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอน...แม้ไม่หวัง